*/ ?>

Název
 

„Hi – tech pasivní“
 

Tento náš projekt se vyvíjel delší dobu, ovšem o to zajímavější je výsledek. Samotné projektování a povolení domu byl běh na dlouhou trať. Vše nám komplikovala složitost parcely a téměř nemožnost napojení na inženýrské sítě. Po zdlouhavém boji jsme získali povolení stavět z venku nenápadný dvoupatrový dům ve svahu. Aby toho nebylo málo, celou stavbu nám komplikovalo také počasí. Svojí relativní nenápadnost si dům vynahrazuje uvnitř. Klient je fanouškem moderních technologií a zabývá se vývojem a osazování fotovoltaiky. Tomu tak odpovídá rozsah především vnitřních elektroinstalací. V žádném našem domě ještě nikdy nebylo použito tolik silno a slaboproudých rozvodů. Kilometry kabeláží vytvořily sofistikovaný uzavřený systém, jehož přidanou hodnotou je srozumitelný systém kontroly a řízení. Na střeše je osazena větší fotovoltaická elektrárna s přímým napájením do IZT. Celá instalace je také připravena pro akumulaci elektrické energie do baterií. Dům je vytápěn elektrickými rohožemi s řízením místnost po místnosti. Zde je nutné poznamenat, že dům je (stejně jako naše ostatní pasivní domy) vytápěn jen velmi málo právě díky kvalitně vyřešené energetické a stavebně konstrukční části. Co se energetické bilance týče, dům patří mezi objekty nejvyšší energetické kategorie a efektivity. Dešťovou vodu jímáme pomocí systému tůní. Stejně jako na ostatní pasivní domy, jsme i na tento zajistili dotační podporu z NZÚ. Suma sumárum, tento náš dům je vzhledem takový nenápadný venkovan, ale tělem nevyčerpatelný dravec.

Zastavěná plocha: 98,41 m2

Podlahová plocha: 153,38 m2

Měrná potřeba tepla na vytápění: 14 kWh/m2.a

Měrná primární neobnovitelná energie: 37 kWh/m2.a

Dotační podpora z NZÚ: 585 000 Kč

Výsledek blowerdoor testu: 0,48 l/h-1