*/ ?>

Jan Jelínek

Projektant, stavbyvedoucí

Náplň mé práce spočívá v tvorbě projektových dokumentací, komunikaci s dotčenými orgány státní správy a následným vyřizováním povolování pozemních staveb.  Výsledkem mé práce je komplexně navržená stavba s ohledem na funkčnost, vhodné konstrukční, energetické, statické řešení a doplněné o profese. Zároveň se můžeme potkat na stavbě, kde vykonávám na své projekty stavební dozor.