*/ ?>

Stavební povolení a inženýring

Pokud máte nedostatek času a postrádáte patřičné znalosti zákonů a vyhlášek, určitě doporučujeme svěřit získání ohlášení stavby nebo stavebního povolení kvalifikovanému zástupci, který za Vás projedná a zajistí potřebné souhlasy účastníků řízení, dotčených orgánů státní správy a samosprávy, vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí a ostatní infrastruktury. Vyřídí za vás administrativní agendu a provede další potřebné kroky nutné k získání ohlášení stavby nebo stavebního povolení.
Ušetříte si spoustu času, starostí a v konečném výsledku také peníze.
 
Náš atelier zajišťuje územní rozhodnutí a souhlas, ohlášení stavby, stavební povolení, změny užívání, změny stavby před dokončením a kolaudační souhlasy. Klientům, kterým tvoříme architektonické studie a projekty pro ohlášení stavby nebo stavební povolení, standardně uvedená povolení vyřizujeme v rámci dodávky projekčních prací. Působíme standardně na Vysočině, v Praze, ve Středočeském, Jihomoravském, Jihočeském, Pardubickém a Královehradeckém kraji.
 

V rámci ohlášení stavby a stavebního povolení pro Vás zajistíme:

Souhlasy dotčených orgánů státní správy
Souhlasy ostatních účastníků řízení
Vyjádření o existenci sítí technické infrastruktury
Smlouvy o napojení na distribuční soustavy, pakliže je to nutné
Rozhodnutí o napojení na komunikaci
Vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí
Územní souhlas a ohlášení stavby, a nebo
Územní rozhodnutí a stavební povolení
Komplexní stavebně fyzikální a energetické hodnocení budovy
 

V rámci inženýrských činností zajistíme také:

Změnu stavby před dokončením
Kolaudační souhlas
 
K získání povolení ke stavbě lze dojít několika způsoby, získáním územního rozhodnutí a stavebního povolení ideálně ve společném řízení, nebo územním souhlasem a ohlášením stavby.