*/ ?>

PENB

Stavíte dům, kupujete, prodáváte nebo pronajímáte nemovitost? Čeká vás rekonstrukce domu? Díky Průkazu energetické náročnosti budovy získáte rámcový přehled o nákladech na energie. Zároveň se jedná o nedílnou součást dokumentace pro ohlášení stavby nebo stavební povolení. 
 

Co je to PENB

Energetický průkaz neboli PENB hodnotí spotřebu veškerých energií v budově: těch potřebných k topení, ohřevu teplé vody, větrání, chlazení, klimatizace nebo osvětlení. Domácí spotřebiče jako nepevnou součást budovy nezapočítává.
 
Díky PENB zjistíte stupeň energetické náročnosti budovy, který se označuje písmeny od A až po G. 
A pro energeticky nejšetrnější budovy, G pro ty nejméně šetrné, a tedy i nejdražší na provozní náklady. Stupně energetické náročnosti jsou přitom stejné jako u štítků.
PENB je předstupněm Energetických posudků a Energetických auditů.
 

Pro koho je energetický průkaz povinný?

Podle platné novely zákona o hospodaření energií  musíte PENB doložit vždy, když:
 
stavíte nový dům nebo byt, bytový dům, administrativní budovu, průmyslový objekt, apod.
prodáváte nemovitost (vyjma domů postavených před r. 1947, které neprošly větší rekonstrukcí obálky),
výrazně rekonstruujete nemovitost (v rozsahu větším než 25 % celkové plochy obálky budovy, kde jste provedli zateplování, výměnu střechy nebo například oken),
pronajímáte nemovitost.
Pokud PENB v takovýchto případech mít nebudete, vystavujete se pokutě ve výši od 100 tisíc korun.
 

Co z PENB zjistíte?

odhalí nadměrnou spotřebu energie, kterou je možné správným řešením výrazně snížit a abyste mohli ušetřit náklady na provoz
pokud stavíte nebo rekonstruujete dům, vyčíslí vám energetickou náročnost nemovitosti
jako potenciálnímu kupci nemovitosti vám pomůže ve výběru domu nebo bytu podle vašich finančních možností
 
Klientům, kterým tvoříme architektonické studie a projekty pro ohlášení stavby nebo stavební povolení, standardně vypracováváme PENB v rámci dodávky projekčních prací.