*/ ?>

Energetické audity a energetické posudky(EA, EP)


Energetický audit a posudek jsou mnohdy vyžadovány jako příloha žádosti o dotaci na energetický projekt, např. na zateplení budovy (RD, BD), či jiný druh snižování energetické náročnosti objektů, nebo také k instalaci obnovitelného zdroje energie (OZE). Bývá taktéž i podkladem pro banky při posuzování žádostí o úvěr na realizaci energeticky úsporných investic, například pro zateplení objektů státní správy, SVJ, BD.


EA a EP doporučujeme při plánované rekonstrukci budovy. Kvalitně a odborně zpracovaný energetický audit a posudek je velmi vhodným podkladem při rozhodování o dalším postupu rekonstrukce nebo novostavby - měl by obsahovat technické doporučení, ekonomické vyhodnocení a environmentální dopady úsporných opatření. Námi zpracovávané EA a EP obsahují i beznákladová opatření pro snížení energetické náročnosti předmětného objektu. EA současně provádí analýzu stávajícího energetického hospodářství objektu, poukazuje na zjevné i skryté nedostatky a doporučuje jasná východiska k nápravě, včetně jejich ocenění a výpočtu návratnosti vložených finančních prostředků.


EA jsme zpracovávali často i v kontextu administrativy související s žádostmi o podporu z různých dotačních programů, se kterými máme bohaté zkušenosti. Na základě EA jsme připraveni Vám samozřejmě dodat i potřebné projektové dokumentace (na auditované objekty) různých typů a stupňů, viz. odkaz Architektura a projektování. Vše Vám tedy dodáme v jednom balíčku - nemusíte si obstarávat specialisty ke každému úkonu (projekt, EA, PENB, žádosti o dotace) - tím pádem také ušetříte i nemalé finanční prostředky a spoustu času. Šetříme Vám nejen energii, ale i čas.


Dále jsme schopni zajistit energetický audit na průmyslový objekt, bioplynovou stanici, solárně termické panely, fotovoltaiku apod.
Energetický posudek standardně vypracováváme pro všechny objekty v rámci programu NZÚ.
 
Máte - li zájem o další informace nebo o objednání služby, neváhejte nás kontaktovat: kontakt