*/ ?>

Dotace

Dlouhodobě se zabýváme také získáváním dotačních podpor z různých typů programů. Nejčastěji Nová Zelená Úsporám, OPŽP, IROP a OPPIK.

V rámci programu Nová Zelená Úsporám jsme vyřídili již téměř 200 dokumentací k získání podpory. Všechny se 100% úspěšností
 
Díky dlouhodobé specializaci na pasivní domy jsme jen na novostavby vypracovali cca. 70 úspěšných projektů a žádostí. Zbylé žádosti o podporu byly na rekonstrukce rodinných domů, zdroje vytápění a přípravy TUV, systémy nuceného větrání s rekuperací tepla, fotovoltaické elektrárny a solárně termické panely. 
 

O programu NZÚ [1]:

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech.
 
Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné a efektivní využití zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie (OZE).
 

Nová zelená úsporám podporuje [1]:

Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)

Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy) a nově také nízkoenergetické domy
Solární termické a fotovoltaické systémy
Zelené střechy
Využití tepla z odpadní vody
Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) – rekuperace
Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu…
Vypracování projektových dokumentací
 
V závislosti na energetické úspoře můžete ušetřit až 50 % z celkových způsobilých výdajů. Dotační podpora je tedy až 50% z nákladů na opatření.
 

Kdo může žádat o podporu [1]:

Vlastnící nebo stavebníci rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.
 

Jak požádat o dotaci:

Disponujeme specialisty na uvedené dotační programy. Není tedy potřeba mít zvlášť projektanta, zvlášť energetického specialistu, zvlášť specialisty na vytápění, větrání s rekuperací tepla, apod. Ušetříte si tedy čas a také nemalé finanční prostředky.
 
Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR před zahájením, v průběhu nebo po dokončení projektu průběžně až do 31. prosince 2021, nebo do vyčerpání alokace.
 
[1]: část textu převzata přímo z webu novazelenausporam.cz