*/ ?>

Nejlepší tepelně izolační hodnoty

Není to jen nízká tepelná vodivost, kterou ISOCELL vyniká. Je známo, že každá izolace je
dobrá pouze tak, jako na jejích nejslabších místech. S celulózovou izolací ISOCELL je
možné vyplnit i nejužší spáry a štěrbiny. To vše díky izolační matraci beze spár a bez
tepelných mostů.

Vynikající ochrana před tepelným zářením

Vysoká úložní kapacita celulózové izolace ISOCELL způsobuje jednoznačně zpožděný
průnik vysílaného slunečního tepla. Samotné podkrovní místnosti zůstávají až hluboko do
noci chladné, můžete proto nerušeně spát. Podobně jako U-hodnotu u tepelné izolace, je
možné spočítat také ochranu před tepelným zářením. Mluví se zde o fázovém posunu.
Fázový posun je časový úsek v hodinách, který potřebuje teplotní vlna, aby se dostala z
vnější strany stavebního prvku do místnosti. Čím je větší fázový posun, tím více je zpožděn
ohřev vnitřku budovy!

Reguluje vlhkost

Celulózová izolace je schopna ukládat a znovu vydávat vlhkost bez ztráty izolační hodnoty.
Zvláštní schopnost ukládání vlhkosti působí regulačně na pokojové klima. U sanací nebo
systémů plochých střech bez zadního odvětrání působí ISOCELL stavebně fyzikálně jako
zásobník vlhkosti. Navíc má na rozdíl od obvyklých izolačních matrací z vláken značně lepší
vzduchotěsnost a větruvzdornost, speciálně v dřevěných stavbách. Úhrnem splňují přírodní
vlastnosti celulózových vláken ve spojení s technologií foukání ISOCELL nejvyšší nároky
na klima obytných místností a na úsporu energie.

Vysoká ochrana proti zvuku

Také v této oblasti přináší těsná celulózová izolace beze spár velké výhody. Ve srovnávacích
zkouškách byly naměřeny u příček oproti obvyklým izolačním matracím z vláken až o 7 DB
lepší hodnoty zvukové izolace.

Vysoká protipožární ochrana

Stále častěji se celulózová izolace ISOCELL osvědčuje také v oblasti protipožární ochrany
oproti obvyklým izolačním materiálům. To prokazují úspěšně provedené zkoušky
protipožární ochrany na konstrukčních dílech od F30 do F90. V klasifikaci evropských
norem (EN) B-s2-d0 dosahuje celulózová izolace ISOCELL nejlepší hodnocení pro hořlavé
izolační látky.

Šetří životní prostředí

Je dostatečně známo, že se díky dobré izolaci šetří nejen topná energie, ale také životní
prostředí. Také ve výrobě je celulózová izolace ISOCELL z ekologického hlediska
neporazitelná: ve srovnání s ostatními izolačními materiály, jako je polystyren nebo skelné
vlákno, je použití primární energie o hodně nižší. Činí pouze šestinu ve srovnání s
polystyrenem a třetinu ve srovnání se skelným vláknem.

Hospodárná při zpracování

  • Žádné odřezky

  • Materiál pro jakékoliv použití a všechny tloušť ky izolace

  • Žádné vícevrstvé pokládání

  • Rychlé zpracování

  • Bez problémů se skladováním na staveništi

  • Žádné tahání materiálu po staveništi